Обучение DIG your story! в Добринище, 13-21 август 2018 г.

Търсят се двама участника от България

място на провеждане Място: Добринище, България

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 21 август 2018г.

Организатор: VIA CIVIC Association

Ако сте изкушени да се научите „как работят историите“ и да придобиете умения да ги сътворявате с дигитални инструменти, то обучение „DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work Context“, финансирано по програма Еразъм +, е подходящо за вас.

 Профил на участниците:

 • младежки работници, лидери, медиатори, фасилитатори, доброволци и други активни в гражданския сектор, с интерес към дигиталния сторителинг и възможностите за прилагането му в работата с младежи с различен профил.
 • Критерии за подбор:
  • Опит в гражданския сектор и познаване на младежките проблеми.
  • Притежаване на базови компютърни и дигитални умения за работа с различни приложения в онлайн и офлайн среда;
  • Добра езикова подготовка по английски език;
  • Силен интерес към темата и мотивация за участие.
 • Английски език на В2 ниво

 Няма такса за участие. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, изпратете имейлна viacivicbg@gmail.com със subject: DIG your story! с:

 1. Актуална автобиография (Европас формат) – на английски език
 2. Мотивационно писмо за интереса към темата и очакванията от обучението, както и как бихте приложили наученото в практиката си – на английски език
 3. Копие от сертификат за владеене на английски език (минимално изискване В2)

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2018 г.

  За контакт: viacivicbg@gmail.com

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.