Дългосрочен ЕДС проект “BUILDING EUROPE” в León, Испания, 1 октомври – 1 август 2018 г.

Асоциация “Auryn” си поставя като една от основните цели, да се обърне към европейската реалност на младежите от град Леон разбирана като богатство и ценност в едно общество, в което живеят съграждани от различни общности и да популяризира ценности като солидарност, ангажираност, междукултурност.

място на провеждане Място: León, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 1 октомври – 1 август 2018 г.

Изпращаща организация: Български Младежки Форум

Посрещаща организация: Auryn Association

Доброволците ще участват в рамките на различните проекти, които организацията разработва. Основните задачи, които ще имат, ще бъдат следните:

  • Информиране на младежите в града за предстоящи събития и проекти;
  • Насърчаване и подкрепа на развитието и дейностите на различните групи от сдружението, главно в задачи свързани с образование, свободно време, околна среда и др.;
  • Насърчаване на обучителните дейности на младежите в сферата на асоциациите, европейските програми и др.;
  • Участие в създаването на образователни материали, свързани с междукултурното образование и образование в областта на правата на човека;
  • Планиране, изпълнение и мониторинг на дейностите, разработени от Асоциацията, свързани с обучението на младежите;

Профил на участниците:

  • млади хора на възраст между 20 – 30 год.
  • с познания по английски език.
  • испанският език е предимство.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 360 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 август 2018 г.

 Източник:

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в ЕДС проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация. Кандидатите би следвало да се запознаят добре с информация предоставена в инфо пакета преди да кандидатстват.