Едногодишен ЕДС проект в Националния секретариат на SCI Италия

Проектът стартира на 1 ноември 2018 г.

място на провеждане Място: Рим, Италия

период на провеждане  Период на провеждане:  01.11.2018г.  – 31.10.2019г.

Изпращаща организация: СиВиЕс – България

Посрещаща организация: Servizio Civile Internazionale (SCI Italia) е италианският клон на Service Civil International (SCI), международно доброволно движение, присъстващо в повече от 80 страни по света. За почти сто години популяризира международни доброволчески проекти по темите за мир и разоръжаване, добросъвестно възражение, права на човека и международна солидарност, устойчив начин на живот, социалното приобщаване и активно гражданско участие. В основата си движението работи към промяна ситуациите на неравенство, несправедливост и нарушаване на правата на човека.

SCI Italia, основана през 1948 г., е неправителствена организация, призната от Министерството на външните работи и Член на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Тя се намира в Рим и се поддържа от няколко регионални и местни групи активисти. Регионални и местните групи се занимават с обучителни дейности и насърчаване на доброволчеството в различни италиански региони, подкрепа на работата на Националния секретариат, който е базиран в Рим, квартал Сан Паоло. SCI Italia провежда проекта “La Citt? dell’Utopia” от 2003 г. насам, което играе важна роля на местно и международно равнище.
По време на своето съществуване SCI Italia изпраща и приема хиляди доброволци, които допринасят значително за разпространението както на практиките, така и на ценностите на международното доброволчество в Италия. Всяка година около 300 италиански доброволци от асоциацията се включват в международни доброволчески дейности и проекти по целия свят; а на местно ниво организират повече от 30 международни доброволчески лагери и кампании годишно, където се включват повече от 250 международни доброволци, като по този начин допринася за развитието на социални дейности, опазване на околната среда и историко-културни дейности.
SCI Italia координира, приема и изпраща доброволци за Европейска доброволческа служба (ЕДС) от 1997 г. насам и реализира няколко международни проекта благодарение на програмата “Еразъм +” и Европейския инструмент за демокрация и права на човека.

Дейности по проекта

 • обработка на кандидатурите на доброволци чрез системата за онлайн разпределение на SCI (OPS) на www.workcamps.info
 • да се подкрепя организирането на обществени мероприятия, свързани с доброволчеството и активното гражданство
 • да се подкрепя разпространението на дейностите и кампаниите на SCI Italia
 • да се участва в обученията на SCI Италия за координатори на доброволчески лагери
 • да се поддържа връзка с координаторите на работната кампания
 • да се участва в координирането на 1-2 доброволчески лагера
 • са се подкрепя процеса на оценка на доброволчески лагери
  допълнителни:
 • да се подкрепят италианските дългосрочни доброволци, ангажирани с проекти по ЕДС в чужбина
 • съдействие при проектирането на рекламни материали или свързани с комуникацията онлайн задачи

Език на проекта: английски, италиански
Местен език: италиански

 Профил на кандидата:

 • владее добре английски език
 • владее добре италиански език
 • умение за работа в екип
 • добри комуникационни умения и мотивация да си сътрудничи с екипа и активистите на SCI Italia
 • да има добри образователни и социални умения, за да може да работи с различни целеви групи
 • мотивиран да учи и да споделя знания и умения
 • добри компютърни умения (Ubuntu или Microsoft Office, имейл, интернет)
 • да има отговорно отношение и да поема инициатива към своите задачи
 • да има административни и организационни умения
 • отворен ум и гъвкаво отношение към работното време, особено между май и юли

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Финансова подкрепа – джобни пари, храна и транспорт: 300 €
Пътни разходи: покрити съгласно правилата за финансиране по “Еразъм +”
Настаняване: La Citta dell’Utopia, двойна стая в апартамент с други международни доброволци

 За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на английски език до Наталия на longterm@cvs-bg.org. Във мотивационно писмо отговорете на следните въпроси:

 • Защо избрахте SCI Italia и този конкретен проект?
 • Какво очаквате да научите и опитате по време на вашата ЕДС?
 • С какво можете да допринесете към работата на SCI Italia?

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2018 г.

  За контакт:  longterm@cvs-bg.org

 Източник: СиВиЕс България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.