Форум за екологичното измерение на социалното предприемачество “Towards Collaborative Practice” в Будапеща, Унгария, 27 ноември – 1 декември 2018 г.

Форум “Towards Collaborative Practice” e междусекторно събитие, изследващо потенциала на младежката работа и Еразъм+ да насърчават предприемачество сред младите хора. Това издание на форума ще се фокусира върху осъзнатостта за околната среда и как да я пазим.

място на провеждане Място: Будапеща, Унгария

период на провеждане Период на провеждане: 27 ноември – 1 декември 2018 г.

Организатори: Hungarian NA for ERASMUS+ Youth – Tempus Public Foundation

Цели на проекта: Да изгради международна мрежа от подобно мислещи хора, проекти, идеи и опит в социаното предприемачество, с фокус върху възможностите, които Еразъм+ предоставя.

 • Да поощри междусекторната колаборация и създаване на  партньорства сред участващите в екосистемата на социалното предприемачество;
 • Да повиши осведомеността относно и да популяризира екологичното измерение на социалното предприемачество;
 • Да предостави възможността за неуъркинг и споделяне на идеи, инструменти, методи, предизвикателства и добри практики;
 • Да използва социални инициативи като начин за насърчаване и даване на възможност на младите хора да поддържат предприемаческите си умения;
 • Да насърчи креативност, иновация, участие, многообразие и социално включване у младите хора;
 • Да осигури информация за Еразъм+ и други възможности за насърчаване на социалното предприемачество.

 Профил на участниците:

 • Младежки работници;
 • Мениджъри на младежки проекти;
 • Представители на формалната образователна система;
 • Служби, предлагащи спомагателни услуги в сферата на предприемачеството и социалните иновации (търговски камари, банки, banks, социални рискови капиталисти и други);
 • Фондации

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2018 г.

  За контакт: info@tcpforum.hu

 Източник: SALTO

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във форума. За повече информация се обърнете към посочения организатор.