Конкурс за есе на тема „Реалността под игото на Матрицата“

Ако си на възраст между 20 и 31 години, прояви своето въображение, напиши есе и спечели награда.

Организатор: Reading Planet

Условия за участие:
  • Есето трябва да бъде до 3 страници в .doc формат, шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt

Критерии за оценяване:

  • представяне на собствено мнение;
  • оригинални съждения;
  • стил;

Изисквания към кандидатите:

  • млади хора на възраст от 20 до 31 год.

Награден фонд: 450 лв.

За да участвате в конкурса, изпратете своето есе на ReadingPlanetContest@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – ReadingPlanetContest@gmail.com

 Източник:

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената организация.