Младежки обмен “CI PIACE (We like it!)” във Фазано, Италия, 19 – 27 октомври 2018 г.

Участниците в този проект ще изследват понятия като гражданство и по-специално европейско гражданство и активно участие на младите хора в социалния, икономическия и политическия живот.

място на провеждане Място: гр. Фазано, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 19 – 27 октомври 2018 г.

Изпращаща организация: Център за международна младежка дейност – България

Цели на проекта:

  • Да се придобият знания и да се повиши осведомеността относно гражданството като цяло, по-специално като се проучат понятията, техните измерения и съвременните разбирания;
  • Да се насърчава активното участие на младите хора в социално-политическия демократичен живот на местно, национално и европейско равнище;
  • Да се даде възможност на участниците да разработват и провеждат свои кампании по различни теми;
  • Да се насърчи междукултурното обучение, солидарността, взаимното разбирателство и междукултурния диалог между младите хора от 8 европейски държави;

Профил на участниците:

  • 5 младежи + 1 групов лидер.
  • възраст над 18 год.
  • с познания по английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса: 25 евро

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 август 2018 г.

 Източник: IYAC Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.