Младежки обмен “Knowing Illness with Creativity and Kindness” в Аячо, Франция, 21 – 31 октомври 2018 г.

Проекта цели да въведе колективен размисъл по темата за обществената превенция на сериозни заболявания като СПИН или рак. В конкретният случай участниците ще бъдат поканени да участват активно по време на всички етапи на проекта и да поемат ръководството на творчески семинари по темата за превенция на заболявания и/или благосъстояние/здравословен начин на живот.

място на провеждане Място: Аячо, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 31 октомври 2018 г.

Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския спорт

Темата на KICK бе специално избрана вследствие на множество статии, показващи социалните проблеми, касаещи липсата на информация за превенцията на заболяванията и гледната точка на младите хора по темата.

Профил на участниците:

  • младежи на възраст между 16 – 25 год.
  • ще се даде приоритет на възможно най-голямото възможно разнообразяване на общата национална група по отношение на физически, културни, обществени или социални различия. Половината група трябва да се е сблъсквала със сегашни или минали заболявания (незаразни). Двама супервайзори, специализиран водач и медицинска сестра също ще бъдат осигурени. Има възможност и за включване на участници с физически увреждания: CSJC разполага с 2 адаптирани стаи, в които да приеме участници с увреждания.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса: 15 евро

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 август 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – info@bulsport.bg

 Източник:

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.