Младежки обмен на тема “Yes, I can” в Торун, Полша, 29 октомври – 7 ноември 2018

Търсят се петима участника за едноседмичен младежки обмен

място на провеждане Място: Торун, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 29.10 – 07.11.2018г.

Организатор: I LIKE CZERSK

Цели на проекта:

 • Увеличаване на качеството на живот на хората с увреждания.
 • Участниците да научат как да изразяват себе си чрез медиите и социалните умения.
 • Развитие на умения, необходими в живота чрез медии и лични, междукултурни взаимодействия.
 • Използване на медиите за междукултурно учене и разбиране на културните различия.
 • Създаване на основни познания за заснемане на снимки и видеоклипове.
 • Информиране на участниците за допълнителни местни и европейски възможности

 Профил на участниците: да са на възраст от 18 до 30г.

Ще участват младежи от Полша, Португалия, Словения, Румъния, Турция и България

Темите на обмена са Медия и комуникация, Младежи, Хора с увреждания

Работния процес ще включва методи на неформалното образование като:

 • Работа по групи
 • Brainstorming
 • Дискусии
 • Игри
 • Създаване на мемове и видеоклипове
 • Занятия на закрито и на открито

Крайният продукт на обмена ще бъде събитие, което ще повиши осведомеността за важността на включването на хората с увреждания в обществото и насърчава тяхното включване чрез новоразработени умения и опит.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 Кандидатурите на младежи с увреждания ще бъдат разглеждани с предимство. За да кандидатствате, моля изпратете ни CV на английски на e.raynova@foryoubg.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2018 г.

  За контакт: e.raynova@foryoubg.org

 Източник: Сдружение ЗА ТЕБ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.