Младежки обмен #No Mad(E+) в Хорезу, Румъния, 22 – 30 ноември 2018 г.

Открий артистичната си страна като участваш в младежки обмен в Румъния на тема човешки права и толерантност.

място на провеждане Място: Хорезу, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 22 – 30 ноември 2018 г.

Изпращаща организация: Български Младежки Форум

Цели на проекта:

  • Да запознае участниците с темата за човешките права и свободи по креативен начин;
  • Да спомогне развиването на артистични компетентности у участниците в сферата на филмите, актьорската игра, създаването на текст, музиката и мултимедията като канали за промотиране на човешките права и ценности като толерантност и мир;
  • Да спомогне развитието на активно европейско гражданство, интеркултуризъм, солидарност и подкрепа на инициативи на участниците;

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2018 г.

 Източник: БМФ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.