Обучение “100% Youth City” в Брага, Португалия, 11 – 17 ноември 2018 г.

Проектът ще бъде опит, който съчетава политически сравнителени анализи, няколко методологии на ЕС, активно участие, отворен метод за координация, структурен диалог и съвместно управление.

място на провеждане Място: Брага, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 17 ноември 2018 г.

Организатор: Portuguese National Agency for Erasmus+ Youth in Action

Моделът и методологията на обучението ще предоставят възможност за обсъждане и обучение по интегрирания план за действие за младежките местни политики с междусекторен подход и съсредоточаване върху младежките връзки и нуждите на младите хора.

Цели на проекта:

  • Разработване на интегриран план за действие за младежта с междусекторен подход и съсредоточен върху анализа на нуждите на младите хора чрез процесите на участие на младите хора;
  • Да насърчава неформалното образование и да предоставя методологии и инструменти за разработване на местни политики за младежта;
  • Да се предоставят на участниците методи за предаване на знания и опит за работа с младежи;
  • Да се създаде отворено пространство за разработване и споделяне на най-добрите практики, инструменти и методи;
  • Разбиране на концепциите за структурен диалог в рамките на настоящото председателство на ЕС;

Профил на участниците:

  • на възраст над 18 год.
  • младежки работници/лидери, обучители или ментори.

 Повече информация може да намерите тук.

 Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: удължен срок до 23 септември 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – carla.marques@juventude.pt

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.