Обучение „BiTriMulti“ в Турция, 6 – 10 ноември 2018 г.

Основната цел на обучението е да се получат знания в сферата на младежката работа, като по този начин да се подобри качеството на изпълнение на младежките обмени.

място на провеждане Място: Турция

период на провеждане Период на провеждане: 6 – 10 ноември 2018 г.

 Профил на участниците:

  • доброволци или работници в сферата на младежките дейности, които се интересуват от обмени;
  • без опит или с малък такъв в организирането на младежки обмени;

Обучението „BiTriMulti“ е базирано на придобиване на опит чрез практика, симулации, уъркшопи, инфо-сесии и други дейности, целящи да се подобри динамиката на групата, и завършва с оценяване.

Цели на проекта:

  • да се дадат знания относно програмата Еразъм+, фокусирайки се върху младежките обмени и как те засилват активното участие на младите в Европа;
  • да се получат знания относно организирането на младежки обмен чрез индивидуални и групови симулации;
  • да се развият нужните умения и нагласи за организирането на младежки обмен, основавайки се на неформалното образование и стандартите за качество на младежките програмите на ЕС;
  • да се даде възможност на участниците да отразяват наученето чрез Youthpass и да се научат как да го прилагат в младежките обмени, както и като цяло в програмите на ЕС;
  • да се даде възможност за завързване на нови партньорства и контаки в други страни.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета, достъпен като файл за изтегляне на края на тази страница.

 Възможно е да има такса за участие, моля свържете се с Националната агенция – ЦРЧР.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта SALTO-YOUTH.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2018 г.

 За контакт: tca@ua.gov.tr

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.