Обучение “Game Time” в Velbert, Германия, 17 – 24 ноември 2018 г.

Проектът е свързан с дизайна на образователни игри, които разглеждат социални теми като миграцията, междукултурното разбирателство, междурелигиозния диалог, толерантността, антидискриминацията. Програмата за обучение ще подкрепи младежките работници/младежките лидери да създават нови игри, които могат да бъдат използвани при работа с младежи.

място на провеждане Място: Velbert, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 24 ноември 2018 г.

Изпращаща организация: Български Младежки Форум

Цели на проекта:

  • Да се демонстрират игри като образователен инструмент и участниците да бъдат запознати с различни примери;
  • Да се ​​дадат на участниците инструменти за идентифициране на нуждите от обучение на тяхната целева група;
  • Да се създаде набор от образователни игри по социални въпроси;
  • Да се обмени опит за бъдещо подобрение на участниците и техните дейности;

Профил на участниците:

  • на възраст 18 – 40 год.
  • младежки работници, лидери , обучители или ментори.
  • мотивирани и с желание за пълно участие.
  • с познания по английски език.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса: 40 евро

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 август 2018 г.

 Източник: Български Младежки Форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.