Обучение “Hate speech fighters” в Банско, България, 11 – 18 септември 2018 г.

Дейностите по проекта ще помогнат на младежките работници да развият знания, умения и нагласи, които са необходими, за да се определи правилният подход за борба с омразата у младите хора и за намаляване на риска от радикализация.

място на провеждане Място: гр. Банско, България

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 18 септември 2018 г.

Изпращаща организация: Асоциация “Alternativi International

Проектът има за цел да развие умения за борба с омразата чрез образование за правата на човека. Обучителните дейности на “Hate Speech Fighter” са предназначени да отговорят на основните причини за възникване на омраза, както и да бъдат придобити нови знания, умения и компетенции за обмен на добри практики между младежките работници.

Цели на проекта:

  • Повишаване на знанията и компетенциите на младежките работници в областта на анти-омразата и правата на човека;
  • Да се насърчи сътрудничеството в областта на младежта и да се насърчи развитието на повече инициативи и проекти в областта на правата на човека и анти-омразата;
  • Да предостави на младежките работници методи, стратегии и инструменти за организиране на дейности с млади хора по темата на проекта;
  • Насърчаване на медийната грамотност и познаване на основните правни рамки сред младежките работници за борба с кибертормоза;

Профил на участниците:

  • възраст над 18 год.
  • млади хора с изявен интерес по темата;

 Повече информация може да намерите тук.

Такса: 25 евро

Настаняването и храната ще бъдат осигурени. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – office@alternativibg.org

 Източник:

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.