Обучение „Let It Be v.2“ в Romhány, Унгария, 03 – 13 септември 2018 г.

Проектът има за цел да повиши качеството на младежката работа чрез разработване на уменията на активни обучители и фасилитатори, работещи в сферата на младежта. Развитието на човешкия капитал позволява на участниците да реализират младежки проекти с по-високо качество, да се справят по по-ефективен начин, допринасяйки за общите цели на ERASMUS + програма.

място на провеждане Място: Romhány, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 03 – 13 септември 2018 г.

Изпращаща организация: Сдружение “Маверик”

Посрещаща организация: Association Co-Efficient, Унгария

Цели на проекта:

  • Повишаване на качеството в младежката работа чрез развитието на уменията на обучители и фасилитатори в младежката сфера;
  • Развитие на социалните и личностни компетентности на участниците чрез усвояване на нови методи от неформалното учене;
  • Представяне и практика на метода: peer group supervision, чрез който се дава подкрепа на професионалистите в ежедневната им работа с младежи;

Профил на участниците:

  • Силна мотивация и желание за участие в интензивна ежедневна програма (8-10 часа)
  • Възраст: 25 – 40 години
  • С добри познания по английски език.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса: 30 лв.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 235 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – ngomaverick@gmail.com

 Източник: Сдружение “Маверик”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.