Обучение на тема “The Power of Non Formal Education” в Дюрбюи, Белгия, 26 ноември – 1 декември 2018 г.

Обучение на тема неформално образование ще се проведе в три части, включващи предварителна подготовка, същински тренинг курс в Белгия и подкрепа от страна на обучителите след края му.

място на провеждане Място: Дюрбюи, Белгия

период на провеждане Период на провеждане: 26 ноември – 1 декември 2018 г.

Организатор: JINT

Цели на проекта:

  • Да стимулира участниците да почустват силата на и да разсъждават върху неформалното обучение, запознавайки се с различни методи за неформално обучение;
  • Да анализира ролята и приемането на неформалното обучение в различните европейски държави;
  • Да открие и обсъди европейската стратегия за неформално обучение;
  • Да проучи значението и ролята на различни образователни подходи и методи (формални, неформални и др.);
  • Да преразгледа ежедневните практики в младежката работа.

 Профил на участниците:

  • Младежки работници
  • Младежки лидери
  • Мениджъри на младежки проекти
  • На минимум 18 години
  • Владеещи добре английски език

 Повече информация може да намерите в инфо пакета (най-отдолу на страницата)

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 септември 2018 г.

  За контакт: inez.adriaensen@jint.be

 Източник: SALTO

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.