Обучение “Star of Europe” в Инари, Финландия, 6 – 10 ноември 2018 г.

Обучението “Звездата на Европа” се занимава с всеки етап от един младежки обмен и стъпка по стъпка разглежда младежкото участие и партньорство чрез използване на визуални материали от старата финландска игра наречена “The Star of Africa”.

място на провеждане Място: Инари, Финландия

период на провеждане Период на провеждане: 6 – 10 ноември 2018 г.

Организатор: EDUFI и Youth Centre Vasatokka

Цели на проекта:

1) да разясни цялостната логика зад създаването на младежки обмен;
2) да се фокусира върху участието и възможностите за учене на младите хора;
3) да се обърне допълнително внимание на равноправното партньорство и да се насърчат партньорите да пранират, подготвят, изпълняват и да докладват относно проекта заедно

 Профил на участниците:

  • младежки лидери и младежки работници

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 9 октомври 2018 г.

 За контакт: mirva.tastula@inari.fi

 Източник: SALTO

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.