Обучение “Using Social Entrepreneurship in Erasmus+” в Кипър, 04 – 10 ноември 2018 г.

Целта на този проект е да се повиши осведомеността на участниците за социалната икономика, социалните предприятия и да се оцени ролята на социалното предприемачество.

място на провеждане Място: ос. Кипър

период на провеждане  Период на провеждане: 04  – 10 ноември 2018 г.

Организатор: Youth Board of Cyprus

Социалното предприемачество придобива все по-голямо внимание, поради желанието за промяна и стремежа към по-добър начин на живот за повече хора. Глобалната икономика и националните БВП-и разчитат по-често на социалната икономика и на предложението за етичен бизнес, основано на прозрачност, устойчивост и материални и нематериални печалби и ползи за всички заинтересовани страни.

Цели на проекта:

  • Задълбочаване на разбирането за това какво е социално предприемачество и връзката му с устойчивото развитие;
  • Изследване на различни подходи и модели в социалните предприятия;
  • Научаване за социалното въздействие на социалните предприятия;
  • Получаване на практически инструменти за социални предприемачи (анализ на потребностите чрез метода “проблемно дърво”, разработване на бизнес план чрез “business model canvas” и инструменти за презентиране).

Профил на участниците:

  • възраст над 18 год.
  • младежки работници, лидери, обучители и млади хора с интерес по темата.
  • с познания по английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 август 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – srousou@onek.org.cy

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.