Обучение “Youth Workers engaged to prevent radicalization of young people” в Констанца, Румъния, 07 – 14 септември 2018 г.

Групата на проекта ще включва 24 младежки работници, които ще участват в различни дейности чрез методи за неформално образование, насочени към радикализиране на младежта, като предлагат обучение за разбиране на феномена радикализация, стратегии и методи за превенция, насърчаване на сътрудничеството между ключовите участници.

място на провеждане Място: Eforie Nord, окръг Констанца, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 07 – 14 септември 2018 г.

Изпращаща организация: JCI Bulgaria

Организатор: Асоциация “Youth Vision” (Румъния)

Цели на проекта:

  • Да се екипират 24-те младежки работници от 8-те страни партньори с организационни умения, ресурси/методи и необходими компетенции по отношение на младежкото приобщаване, социалното сближаване, междукултурния диалог, интеграцията и управлението на конфликтите;
  • Да се допринесе за признаването и популяризирането на добрите практики и нови методи/стратегии, използвани за борба с радикализацията на младежта, постигнати чрез разработването на Ръководство за проекта;
  • Повишаване на осведомеността относно радикализацията на младите хора в местните общности чрез конкретни действия като публични срещи, кръгли маси със заинтересовани страни във всяка общност.

Профил на участниците:

  • възраст над 18 год.
  • младежки работници, обучители или ментори.
  • с познания по английски език.

Другите партньори по проекта са: Италия, Обединеното Кралство,  Турция, Испания,  Унгария и Гърция.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 180 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 август 2018 г.

 Източник: JCI Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.