Семинар „EUROPE OF THE REGIONS“ в Будапеща, 12-13 октомври 2018

място на провеждане Място: Университет Andrássy, Будапеща

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 13 октомври 2018г.

Организатор: Innogy

В семинара за млади специалисти ще се обсъди историята, въздействието, функцията и бъдещето на европейските региони:

– Каква роля играят и е вероятно да играят в нововъзникващите управленски структури на ЕС?
– Какво влияние имат върху институционалното бъдеще на Европа?
– Какво прави Европейският комитет на регионите, какво въздействие има той?
– Каква е ролята на икономическите клъстери в мрежата на европейските региони?
– Какви са възможностите за растеж на европейските региони и техните предпоставки?
– Какво ви очарова за работата на европейските институции – какво мислите за регионалното присъствие?
– Как бихте казали историческия исторически облик на вашия регион като пример за успешна или неуспешна регионална политика в Европа? Какви са шансовете на историята да се повтаря?

 Профил на участниците: 18 – 35 години

Като предварителна работа кандидатите трябва да напишат и представят кратък текст  1500 – 3000 знака максимум, за един аспект от тази тема: Историята на развитието на регионите, работата и въздействието на институциите като Европейския комитет на регионите, въздействието на регионите върху законодателството на ЕС (и последиците от него), успешни или неуспешни примери за регионите на ЕС и т.н.

 За да кандидатствате трябва да изготвите заявление, което да включва кратко мотивационно писмо, което посочва интерес и мотивация (1 страница, включително въпроса, какво очаквате от този семинар – и след семинара, какво би могло да бъде вдъхновение, което споделяте след това на среща с вашия регионален икономически и политически лидери) заедно с автобиография (включително снимка и дата на раждане, максимум 2 страници, PDF формат). Всичко се изпраща на events@united-europe.eu

Всички документи трябва да се подават по електронен път в PDF формат и да не надвишават 2 GB. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2018 г. до 12:00 часа

  За контакт: events@united-europe.eu

 Източник: EDU ACTIVE

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.