Сертифициращо коучинг и NLP обучение “Art of changing” в Румъния, септември и ноември 2018 г.

Обучението се провежда в 2 фази и завършва с издаване на международно признат сертификат

място на провеждане Място: Румъния

период на провеждане  Период на провеждане в 2 фази: 20 – 30 септември и 19 – 29 ноември 2018 г.

Участниците трябва да присъстват и на двете фази.

Изпращаща организация: Сдружение YOUTHub

Основната цел е да се подготвят младежките работници с методи и техники за треньорство и НЛП, като се увеличи способността им да подкрепят младите хора в техните общности. Тази способност се подобрява, тъй като НЛП предлага гъвкавост, креативност и доказани резултати в овластяването, по-високо самочувствие, мотивация, самостоятелност и яснота на целите сред младежите. Ще измерваме резултатите от проекта с различни инструменти, като най-важните са дневните журнали, които участниците ще използват, за да описват важни аспекти на обучителните сесии и семинарите, които предприемат между двете обучения. Двете мобилности осигуряват два свързани курса, като по време на първия участници ще развиват своите знания и умения в прилагането на НЛП и методите за наставничество. Те ще имат възможност да практикуват новите умения и знания между двете обучения чрез работа по специфични задачи.

Втората мобилност ще доведе до по-задълбочено разбиране за това как тези методи могат да бъдат по-нататъшна помощ при създаването на активности и да работят по-ефективно с младежките групи в общността

 Изисквания към кандидатите:

  • Възраст над 18 години;
  • Доброволци, младежки работници (млади активисти, обучители, ментори, коучове), НПО персонал или представители на формалното образование;
  • Изразено желание и мотивация за подобряване на личните и професионални умения и компетенции, включително за коучинг и NLP;
  • Възможност за вземане на участие в 2 интензивни 10-дневни обучения;
  • Владеене на английски език на минимум В1 ниво.

  Подробна информация за проекта, програмата, логистиката и други важни върпоси  може да намерите в инфо пакета.

Обучители ще бъдат Stephen Molnar, мастър НЛП практик с над 35 години коучинг опит и Vlad Grigoras също мастър НЛП практик.

Сертификатите за NLP practitioner и NLP master practitioner ще бъдат издадени от: EU NLP Institute Munich and International Coaching Society.

 Такса за участие: 60 лева за изпращащата организация и 250 евро за посрещащата органиция.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за настаняване и храна са изцяло покрити по програмата, а разходите за пътни ще бъдат възстановявани до 180 евро.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август 2018 г.

  За контакт: office@youthub.bg