Стани доброволец към Youth European Society (YES)

Ако си млад човек с интереси в сферата на доброволчеството и искаш да пътуваш и да се запознаеш с много нови хора от различни държави. Ако се интересуваш от разработване и управление на проекти. Ако твоята мисия е да помагаш и да работиш за младите, имаш възможност да се присъединиш към екипа на “YES”.

НПО: Youth European Society

Цели на организацията:

  • Да насърчава мобилността на младите хора, неформалното образование и мултикултурния диалог;
  • Да насърчава включването на всички млади хора в трудова заетост, независимо от тяхното образователно равнище и социалния и културен произход;
  • Да подкрепя обмена на идеи и опит, взаимно разбирателство и равни възможности за младите хора;
  • Да насърчава здравословния начин на живот и да засили интереса на обществото към спорта;
  • Да засили солидарността, толерантността и равенството между половете и да се стимулира толерантността между поколенията;
  • Да насърчи диалога между младите хора в Република България, държавите-членки и страните-кандидатки на Европейския съюз, за да привлекат вниманието си към идеята за обединена Европа и изграждане на европейска идентичност.

Като доброволец ще придобиеш опит в разработването на проекти, ще срещнеш нови хора и ще се запознаеш с различни младежки програми на местно, национално и международно ниво – Еразъм+, Европа за гражданите и др. Също така ще имаш възможността да пътуваш в чужбина и да се обучаваш чрез неформални методи.

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

  За контакт: ел. адрес – office@yesbg.eu

 Източник: Youth European Society(YES) 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци. За повече информация се обърнете към посочената организация.