Стаж за студенти от хуманитарни специалности в София

Международният институт за младежко развитие PETRI-София търси стажанти

място на провеждане Място: Национален център по обществено здраве и анализи в София (бул. „Иван Евстатиев Гешов“ 15).

период на провеждане  Продължителност: 1 или 2 месеца (с възможност за удължаване с още два месеца на периода на стаж при договаряне);

Работно време на стажантите: По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Конкретните часове за работа се договарят с PETRI, като те могат да бъдат съобразени с учебната натовареност или други занимания.

Работодател: Международният институт за младежко развитие PETRI-София

Международният институт за младежко развитие PETRI-София е създаден през 2007 г. като съвместна инициатива на НЦОЗА, Министерство на здравеопазването, UNFPA (Фонд на ООН за населението) и Международната младежка мрежа Y-PEER (www.y-peer.org). Той подкрепя овластяването на младите хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП), равенството между половете и застъпничеството за всеобхватно сексуално образование в региона на Източна Европа и Централна Азия и извън него. Екипът на института има над 10-годишен опит в утвърждаването на обучението по метода „Връстници обучават връстници“ и неговата стандратизация, младежкото лидерство, всеобхватното сексуално образование, изследванията, мониторинга и оценката, обучението и обмена на информация в областта на превенцията на ХИВ и СРЗП на младите хора.

Дейностите, които PETRI-София реализира към този момент, включват обучения, изследователска дейност, поддръжка на онлайн платформа за застъпничество в сферата на младежкото сексуално и репродуктивно здраве и права – http://www.speakactchange.org, работа по проекти (включително Европейска доброволческа служба по програма „Еразъм+“), поддържане на международна стажантска програма, разработване на информационен бюлетин за дейностите на международната младежка мрежа Y-PEER в различни държави, разработване на насоки за организиране на кампании и други дейности по застъпничество в сферата на СРЗП и всеобхватното сексуално образование, разработване на ръководство за включването на млади хора в процеса на преглед на програмата на Международната конференция за население и развитие (ICPD), подготовка на събитие за 12 август – Международен ден на младежта.

PETRI-София предлага на младите бъдещи специалисти възможност за:

 • придобиване на повече знания и умения в сферата на работата по проекти и младежката работа;
 • подпомагане на работата на международна младежка мрежа;
 • участие в организирането на обучения, работни срещи, кампании и други събития;
 • участие в провеждането на изследвания;
 • работа в мултикултурна среда, и др.

 Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са следните:

 • да са български граждани;
 • да са студенти в трети или четвърти курс от бакалавърска степен на обучение, или студенти в магистърска степен на обучение в хуманитарна специалност;
 • да владеят много добре английски език (В1-В2 или по-високо). Владеенето на руски и/или арабски език ще се счита за предимство.
 • да имат компютърни умения: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Gmail, Google Chrome, Skype, социални мрежи, администриране на уебстраници; уменията за работа със статистически програми и софтуер (SPSS и други) ще се считат за предимство.

Преимущество ще имат кандидатите, които имат:

 • Среден успех от предходния семестър не по-нисък от Много добър 5.
 • Опит и интереси в:
  • сферата на здравеопазването и общественото здраве;
  • доброволчески дейности и работа с младежи;
  • реализацията на проекти;
  • участието в/организацията на обучения и уъркшопи;
  • реализацията на изследвания и проучвания.

 Стажантите няма да получават възнаграждение за периода на стажа.

 За да кандидатствате е необходимо да изпратите на petri.bulgaria@gmail.com следните документи:

Документите, които се подават при кандидатстване за стаж са следните:

 • писмена  молба (свободен текст) до ръководителя на PETRI-София. В молбата се посочват: трите имена на кандидат-стажанта; постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони); продължителност на стажа (един или два месеца) и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му;
 • автобиография на английски език – европейски формат;
 • мотивационно писмо на английски език;
 • актуално уверение от учебното заведение;

Окончателният избор на кандидатите ще се извърши след събеседване.

След успешно приключване на стажа ще бъде връчван сертификат на стажантите в края на периода.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: petri.bulgaria@gmail.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочената организация.