Стипендия на Atlas Corps за служба в САЩ

Atlas Corps е отвъдморска стипендия за най-добрите световни лидери-професионалисти в областта на социалната промяна

Организатор: Atlas Corps

Мисия: Да бъдат адресирани важни социални въпроси чрез подготвяне на лидери, подпомагане работата на организации и промотирането на иновации чрез отвъдморска стипендия за професионалисти в социалния сектор, които имат специални умения.

 Изисквания към кандидатите:

  • Две или повече години професионален опит
  • Бакалавърска степен или еквивалент
  • Много високо ниво на владеене на английски език
  • На възраст до 35 години
  • Да кандидатстват за служба в държава, различна от родната им страна
  • Ангажимент да се завърнат в родната си страна след приключването на програмата (12/18 месеца)
  • Да са съгласни да получават стипендия, която покрива само храна, споделено жилище и градски транспорт от и до организацията домакин

 Програмата продължава между 12 и 18 месеца.

 Повече информация може да намерите тук.

 Стипендията покрива разходи за самолетни билети, виза, здравна застраховка, храна, споделено жилище и градски транспорт.

 Апликационната форма и повече инфармация относно процесът на кандидатстване можете да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август 2018 г.

 Източник: Atlas Corps

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.