Третото издание на “Gabrovo Innovation camp” търси твоето предизвикателство!

Ако припознаете себе си като потенциални участници, ментори или Challenge owners имате възможност да предложите своите идеи за развитие и да участвате по време на Gabrovo Innovation camp 2018.

място на провеждане Място: гр. Габрово

период на провеждане  Период на провеждане: 04 – 06 октомври 2018 г.

Организатори: Община Габрово и Областен информационен център

Тема на инициативата през тази година ще бъдат социалните иновации.

Центърът за социална иновация към Станфордския университет дефинира социалните иновации като „процесът на разработване и внедряване на ефективни решения за предизвикателни, често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния напредък. Социалната иновация не е прерогатив или привилегия на никоя форма на организация или правна структура. Решенията често изискват активното сътрудничество на всички съставни елементи – от правителството, през бизнеса, до неправителствения сектор.“

Агенцията по иновации Innovation Starter Box, чиито екип модерира първото издание на Кампа, перифразират дефиницията на Европейската комисия за социална иновация и я осмислят като разработване на идеи, услуги и модели, които адресират по-добре социални проблеми. Те включват гражданска инициатива, сътрудничество между частния и публичния сектор с цел подобряване на средата.

 Повече информация може да намерите тук.

За да регистрирате своите предложения, посетете сайта на инициативата.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 август 2018 г.

  За контакт: тел. 066 807 222 ел. адрес – oic@gabrovo.bg

 Източник: Областен информационен център – Габрово

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.