Едногодишно обучение за ученици в САЩ “YES Program”

място на провеждане Място: САЩ

период на провеждане  Период на провеждане: 10-11 месеца, с начало 1 август 2019г.

Организатор: The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study

Цели на проекта:

YES учениците живеят с приемно семейство, посещават американска гимназия, придобиват лидерски умения и участват в дейности, за да научат за американското общество и ценности, докато също така помагат на американци да се образоват относно българската култура.

 Профил на участниците:

  • Да бъде на възраст между 15 и 17 години в началото на програмата (1 август 2019 г.)
  • Да кара средното си образование по време на кандидатстването
  • Да има среден успех не по-нисък от 5
  • Не е прекарвал повече от 90 дни в САЩ през последните пет години
  • Да бъде гражданин на България
  • Да покрива изискванията за издаване на визи за САЩ J-1

 

 Повече информация може да намерите тук.

Стипендията “YES” покрива разходи, свързани с:
• самолетни билети до Съединените щати;
• поставяне на участниците в семейство от САЩ за период от 10 до 11 месеца;
• средни месечни джобни;
• здравна осигуровка
• разходите за програмни дейности и материали.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: предстои да бъде обявен

  За контакт: sofia@americancouncilssee.org

 Източник: Yes Programs

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници програмата. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.