Конкурс за студентски реферати на тема „Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България”

Организатор: Институт Отворено общество – София

Във връзка с отбелязване на 10 години от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Правната програма на Институт Отворено общество – София организира конкурс за студентски реферати по темата „Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България”.

 Изисквания към кандидатите:

В конкурса за реферати могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на Европейския съюз, без значение на формата на обучение.

Рефератите трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание.

Още информация за условията на конкурса можете да намерите тук. Допълнителна информация можете да намерите във файла Често задавани въпроси.

 На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 1000 лв., втора награда – 700 лв., трета награда – 500 лв.

 За да участвате, изпратете реферата си по електронен път до Иванка Иванова, директор на Правна програма на Институт Отворено общество – София, на адрес  info@osi.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 17:30 часа на 29 октомври 2018 г. (понеделник)

  За контакт:  info@osi.bg

 Източник:Институт Отворено общество – София

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса и избора на победители. За повече информация се обърнете към посочения организатор.