Младежки обмен “Creative Community” в Омен, Холандия, 21 – 30 ноември 2018 г.

Търсят се 5 младежи и 1 групов лидер за участие в предварителна среща и младежки обмен

място на провеждане Място: Омен, Холандия

период на провеждане  Период на провеждане:

 • Предварителна среща:  19 – 22 октомври 2018 г.
 • Младежки обмен:  21 – 30 ноември 2018 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: Oost Indisch Groen

Цели на проекта:

Проектът Creative Community е предназначен за млади хора, които искат да разберат какво означава предприемачеството за тях и как могат да го случат като се фокусират  върху социалното предприемачество и общностно развитие.

Основните теми на младежкия обмен включват:

 • Какво е предприемачество?
 • Как да подобря моя комуникация?
 • Как да бъда по-полезен в екип?
 • Как да създавам успешни планове?
 • Как да вдъхновявам останалите?
 • Как да разчитам на себе си и да съм по-уверен като преприемам рискове и поемам инициатива?
 • Как да давам на обществото?

Проектът включва предварителна среща (АPV), онлайн подготовка, младежки обмен и последващи действия.

След приключването на проекта, всички участници от България ще бъдат ангажирани с организирането на събитие за разпространение на резултатите от обмена.

 Профил на участниците:

 • Младежи на възраст между 18 и 28 години. Груповият лидер е необходимо да бъде пълнолетен (без ограничение нa възрастта).
 • Младежи, които са в процес на откриване какво искат, които са раздвоени между избори в живота, имат идеи, но не знаят от къде да започнат.
 • Младежи, които имат по-малко възможности: икономически, социални и географски пречки и/или с образователни затруднения.

Участващи държави: България, Гърция, Холандия, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Испания

 В предварителната среща (с подготвителна цел) следва да участват груповия лидер и 1 младеж. В младежкия обмен трябва да участват всички 5 младежи и групов лидер.

 Подробна информация за проекта, програмата, логистиката и други важни въпроси  може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 30 лева за изпращащата организация YOUTHub и 50 евро за посрещащата организация на място в Холандия.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за настаняване и храна са изцяло покрити от посрещащата организация. Разходите за пътни за българските участници ще бъдат възстановени до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване:

 • За предварителната среща: 25 септември 2018 г.
 • За младежкия обмен: 5 октомври 2018 г.

  За контакт: office@youthub.bg