Обучение „SOHO – European Training Course for support people in Erasmus+“ в Люксембург, 21 – 25 ноември 2018 г.

Участниците в обучението ще се занимават с теми, пряко свързани с доброволчество Европейски корпус за солидарност и неговото качество на изпълнение.

място на провеждане Място: Люксембург

период на провеждане Период на провеждане: 21 – 25 ноември 2018 г.

Това обучение се организира от Националната Еразъм+ агенция на Люксембург

Изпращаща организация: ЦРЧР

 Профил на участниците:

  • да са заети в областта на доброволчеството;
  • да могат да приложат наученото, за да изпълняват качествено проекти в рамките на
  • да имат възможността да информират останалите участници относно работата в организацията си и да представят страната си.

SOHO цели да осигури качествено изпълнение проекти, финансирани от инициативата, като подобри организационните компетенции на участниците. Допълнително, те ще бъдат информирани за актуалните възможности, които ни предоставя Erasmus+: Youth in Action Programme.

Главните цели на обучението са:

  • да се придобие ясна представа за концепцията на Европейски корпус за солидарност като образователна програма и качеството по различните аспекти;
  • да се подобри способността да нови партньорства и работата с организации от различни националности;
  • да се обсъдят ролите, отговорностите и предизвикателствата, които застават пред нас по време на изпълнението на програмите поЕвропейски корпус за солидарност;
  • да се повиши вниманието относно различните образователни методи и да се окаже подкрепа чрез използването на различни техники и инструменти;
  • да се подкрепи признаването на неформалното образование в Европейски корпус за солидарност  чрез правилната употреба на Youthpass;
  • да се добият нови знаня относно предлаганите възможности по Erasmus+: Youth in Action Programme.

Освен това, настоящето обучение е отлична възможност за участниците да натрупат нов опит, да споделят добрите практики от работата си и да създадат нови международни контаки и партньорства. Всяка година националните агенции организират няколко обучения „SOHO“ и постепенно обществото на учасниците се разраства.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Таксата за участие е различна за отделните страни. За повече информация моля свържете се с Националната агенция – ЦРЧР. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма дадена на този адрес.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2018 г.

Всички одобрени участници в обучение, организирано от Еразъм+ национална агенция, следва да пишат на българската национална агенция – Център за развитие на човешките ресурси на TCABulgaria@hrdc.bg. Разберете повече за цялата процедура тук .

 За контакт: Tania Matias, tca.luxembourg@snj.lu

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочените контакти.