Обучение “Strengthening Rural Communities” в Пезаро, Италия, 27 ноември – 5 декември 2018 г.

  1. Обучението цели да укрепи капацитета на селските общности в създаването на възможности за работа за младите хора живеещи там чрез граждански ангажимент и общностно развитие.

място на провеждане Място: Пезаро, Италия

период на провеждане Период на провеждане: 27 ноември – 5 декември 2018 г.

Организатор: Vicolocorto

Цели на проекта:

• Да разшири и подобри компетенциите на младежките работници и лидери за убеждаване на младежите да участват активно в общественото развитие и създаването на работни места за младежи в селските общности.
• Да се създаде обучителен пакет с ресурси, съдържащ практически методи и практики за директното младежко овластяване за работа за обществено развитие;
• Укрепване на транснационалните партньорства и коопериране относно възможностите за обучение за развитие на компетентностите на младежите в селските райони.

 Профил на участниците:

  • Младежки работници, лидери и мениджъри на младежки проекти;

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2018 г.

  За контакт: hosting@vicolocorto.org

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.