Обучение ” VALUE FAIR” в Кашкайш, Португалия, 14 – 18 декември 2018г.

Обучение, което предлага на работещите в младежкия сектор, да споделят, разберат и идентифицират ценностите на младежката работа и как тя може да допринесе за едно по- сплотено общество.

място на провежданеМясто:  Кашкайш, Португалия

период на провеждане Период на провеждане: 14 -18 декември 2018 г.

Организатор: Националната агенция на Португалия

Цели на проекта:

  • да се разбере позитивната роля на неформалното образование в реалност, където нараства отхвърлянето и  поведението на омразата
  • да се  открие как неформалното образование може да повиши толерантността и да ни помогне да живеем по-добре  заедно
  • да се постави акцент върху сегашните предизвикателства, свързани с бежанците,миграцията и приобщаването
  • да се обменят разбирания и практики за ценностите
  • да се изследват начини за повишаване на въздействието на неформалното образование на индивидуално, организационно и обществено ниво
  • да се стимулира създаването на мрежи и контакти с цел по- качествени международни проекти, включително и в рамката на Еразъм+ Младежта в действие

Профил на участниците:

  • притежават конкретен практически опит с неформалното образование – младежки работници, обучители,  лидери, проект мениджъри, създатели на младежки политики
  • имат желание за създаване на мрежи с цел по- нататъшни проекти
  • имат навършени 18 години
  • владеят добре английски

Повече информация може да намерите тук.

Възможно е да има такса за участие. За повече информация се свържете с Националната агенция – ЦРЧР.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма .

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 октомври 2018 г.

 За контакт: Carla Marques, carla.marques@juventude.pt

 Източник:  SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор .