Сертифицирано обучение на кариерни консултанти

Фондация на бизнеса за образованието организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор*.

*(Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др).

период на провеждане октомври – ноември 2018 (датите ще бъдат уточнени по-късно).

краен срок за кандидатстване Срокът за записване: 5 октомври

Обучението се провежда по международната програма за подготовка на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF) и включва следните теми:
– Теории за кариерното развитие
– Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите
– Процес на оценяване в кариерното консултиране
– Определяне на цели и изготвяне на план за действие
– Реализация на програми за кариерно развитие
– Умения за ефективна комуникация и презентиране
– Пазар на труда
– Маркетинг на кариерните услуги
– Етични и правни въпроси. Супервизия.

 Обучението ще се проведе по следния начин:
– Първа присъствена сесия (октомври): 3 работни дни (с две нощувки) – лекционна част и практически модули.
– Дистанционна подготовка: теоретична подготовка и упражнения за самооценка на наученото.
– Втора присъствена сесия (ноември): 2 работни дни (с една нощувка) – практически модули.
– Дистанционна подготовка: разработване на казус. Сертифициране.

 Повече информация за сертификата GCDF можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

 Таксата за обучение за един обучаем е 400 лв. без ДДС и включва 120 часа обучение, материали и супервизия, кафе паузи по време на присъствените сесии и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години. Храна и нощувки на участниците не са осигурени.

 Записване – до 5 октомври на имейл: Nevena.Rakovska@gmail.com

 Източник: Фондация за бизнеса и образованието

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в конкурса. За повече информация се обърнете към организаторите.