Стажантска позиция „Комуникации и програми за социални предприемачи” в Reach for Change България

Стажът е особено подходящ за хора с интерес за развитие в сферата на социалното предприемачество и мотивация да допринесат за подобряване живота на деца и младежи.

период на провеждане  Период на провеждане: 20 часа седмично (гъвкаво работно време) в рамиките на минимум 3 месеца

Работодател: Reach for Change

Стажантът ще бъде въвлечен в ежедневната работа на организацията. Ще получи практически опит в различни задачи, свързани със създаването на съдържание, както и с осигуряването на подкрепа за социалните предприемачи, с които фондацията работи.

Ангажиментите на стажанта могат да включват, в зависимост от уменията му:

 • Съдействие при планирането и организиране на събития, срещи, онлайн разговори;
 • Създаване на комуникационни планове и поддържане и разработване на профили в социални мрежи;
 • Комуникация със социалните предприемачи, участващи в програмите на Reach for Change;
 • Комуникация с партньори и колеги в България и в международната мрежа на Reach for Change;
 • Подкрепа при изработването на материали за фондонабиране и продажби;
 • Подкрепа при изготвяне на вътрешни и външни бюлетини;
 • Подкрепа при подготовка на обучения, проучване и анализиране на информация.

Стажът предлага:

 • Да натрупате впечатления за неправителствения и бизнес сектор и за предимствата от комбинирането на техните подходи;
 • Възможност да се срещнете с много вдъхновяващи и мотивирани социални предприемачи и практици от социалния и бизнес сектор;
 • Възможност да се включите в серия от обучения за социални предприемачи през октомври и в организирането на международна конференция за социално предприемачество през ноември;
 • Опит в поддържането и развиването на разнообразни комуникационни канали – социални медии, бюлетин, уебсайт;
 • Опит в работата с бизнес партньори;
 • Опит в маркетинга и рекламата на продукти и конкурси със социална кауза;
 • Опит в планирането на публични и мрежови събития, дискусии, срещи за (стратегическо) планиране и обучения, насочени към различни сфери от организационното развитие;
 • Възможност да се учите от българския и международния екип на фондацията.

Изисквания към кандидатите:

 • Базови знания и умения по ПР, маркетинг, работа със социални мрежи;
 • Базов опит в организирането на събития;
 • Базови умения и знания за анализ на социални и/или бизнес процеси;
 • Отлични комуникативни умения и умения за писане;
 • Владеене на английски език на ниво поне B2;
 • Интерес и готовност да изпълнява задачи, за които нямат предишен опит;
 • Базови знания и умения в сферата на предприемачеството ще се смятат за плюс;
 • Базови дизайн и фотографски умения ще се смятат за плюс.

 Повече информация можете да потърсите от дадения контакт за връзка.

Стажът е неплатен.

 За да кандидатствате, изпратете своя автобиография и кратко мотивационно писмо до Петя Стоянова на имейл адрес petya.stoyanova@reachforchange.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2018 г.

За контакт: Петя Стоянова Тел. 0884653400

 Източник:

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажант. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.