Стипендии “Готови за успех” за сираци и полусираци, за учебната 2018/2019 г.

Стипендиантската програма “Готови за успех” е предназначена за сираци и полусираци и до момента чрез нея са подпомогнати 1251 души.

място на провеждане Място: България

период на провеждане  Период на получаване: 10 учебни месеца (октомври 2018 – юли 2019)

Организатори: Фондация BCause и Фондация “Сирак”

 Изисквания към кандидатите:

  • Ученици от 12 клас и студенти до 26-годишна възраст в държавни университети
  • Младежи, загубили един или и двамата си родители
  • Отличен успех от предходната учебна година
  • Успех не по-нисък от 5.00 за студенти и 5.50 за ученици
  • Социален статус, отговарящ на изискванията за получаване на стипендия

Чрез стипендията, младежите ще бъдат подпомогнати, заради своите отлични постижения в избраната от тях сфера на образование, макар и ощетени от съдбата. Броят стипендии зависи от събраните през годината дарения – частни и корпоративни.

 Повече информация може да намерите тук

 Стипендията е в размер на 200 лева месечно за студенти и 100 лева месечно за ученици

 За да кандидатствате, натиснете тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2018 г.

   За контакт: 02/988 00 80, 02/987 15 74; office@bcause.bg

 Източник: Фондация BCause

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати в стипендиантската програма. За повече информация се обърнете към посочените фондации.