Стипендии за обучение в Корея за придобиване на бакалавърска степен

Корейското правителство обявява началото на срока за кандидатстване за стипендиантска програмата, бакалаварска степен.

място на провеждане Място: Южна Корея

период на провеждане  Стипендиантската програма обхваща периода 1 март 2019 г. –  29 февруари 2024 г., 1 година изучаване на корейски език + 4 години обучение в ОКС Бакалавър

Организатор: Корейско правителство

Програмата включва едногодишно изучаване на корейски език, след което се преминава към обучението в унивеситет. Стипендиантската програма покрива обучението в общо 65 унивеситета.

 Изисквания към кандидатите:

  • кандидатите следва на възраст под 25 г., считано от 1 март 2019 г. (т.е. да са родени след 1 март 1994 г.)
  • да са в добро физическо и психическо здраве
  • да са завършили средно образование към 1 март 2019 г. с много добър успех
  • да не са придобили по-висока степен на образование от средно

 Стипендията важи за специалности, които не изискват по-дълъг период на обучение от 4 години, например медицина, дентална медицина, архитектура и др.

Преференция ще бъде давана на кандидати:

  • с интерес към инженерни и научни специалности
  • с по-малко финансови възможности
  • владеещи корейски или английски език

Всички детайли, срокове и нужна информация можете да намерите в насоките за кандидатстване.

 Финансирането покрива разходите за обучение, самолетни билети, настаняване, месечна стипендия и др.

 За да кандидатствате, попълнете всички документи и материали (апликационна форма, референции, декларации, учебен план, здравен статус, др.) на английски език и ги изпратете на korean-embassy@mofa.go.kr, със заглавие на мейла: [KGSP-Undergraduate2019] ‘Full Name

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 октомври 2018 г. 

   За повече информация или подаване на документи, пишете на английски език на следната електронна поща: korean-embassy@mofa.go.kr или се обадете на тел. +359 (0) 2-971-2181.

 Източник: Посолство на Р Корея в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати. За повече информация се обърнете към посочената организация.