Стипендия ” Лука Бекяров” за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката

Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2018/2019 година.

 Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката.  Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

 Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2018/2019 :

  • Една стипендия в размер на 3000 лв.
  • Три поощрителни стипендии – 1000 лв. всяка

  Процедура по кандидатстване :

  •  Кандидатите попълват формуляр по образец (изтеглете) – задължително .
  • Кандидатите трябва да представят сканирани сертификати и грамоти от участията си в национални и международни състезания и конкурси по математика и информатика – задължително
  •  Кандидатите трябва да представят бележка от учебното заведение с успеха си от предходната учебна година – задължително

По желание, кандидатите могат да изпратят кратко видео /с продължителност от 1 до 5 мин./, в което:

  • Да разкажат за своите постижения; наградите, с които се гордеят,
  • Да опишат как смятат да използват средствата от стипендия „Лука Бекяров”,
  • Да споделят своите интереси и научната област/сфера на дейност, в която възнамеряват да се развиват в бъдеще.

Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени по електронен път на адрес office@bcause.bg. При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи потвърждение.

След първоначалния подбор по документи, с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 октомври 2018 г.

 За допълнителна информация: тел. 02/9811901

 Източник: Фондация BCause