Търсят се доброволци за Проект Бежанци

Проект Бежанци търси доброволци за работа с деца, младежи и възрастни в приемните центрове за търсещи закрила бежанци на територията на гр. София .

място на провеждане Място:

– Овча Купел: Интеграционен център при ДАБ (София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А);

– Военна Рампа: ул. „Локомотив“ 11, Сердика – ПГ по Вътрешна Архитектура и Дървообработване, София

– Враждебна: бул. “Ботевградско шосе” №270

период на провеждане  Период на провеждане: 15 октомври 2018 г.– 28 февруари 2019 г.

( при интерес и удовлетвореност и от двете страни срокът на работа може да се удължи)

Организатори: Си Ви Ес – България и Каритас София

Работата като доброволец включва:

-подготовка и провеждане на образователни занимания за деца и възрастни: по български език и ориентация, английски език*, математика, изкуство, спорт и др.

– ангажиране на вниманието и поддържане на интереса на децата, младежите и възрастните, които посещават занятията;

– планиране и организиране на обучителни сесии/дейности като част от малък екип

– участие в организирането и провеждането на извънкласни занимания: екскурзии, участия в събития и турнири, посещения на музеи, театри, кина и др.

– организиране и провеждане на събития за набиране на средства и повишаване на осведомеността

– приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове, към българската среда и в частност към образователната система в страната

  Изисквания към кандидатите:

  • възраст над 18 години;
  • желание и умения за работа с деца, младежи и възрастни в мултикултурна среда;
  • съблюдаване на етичните принципи за работа с уязвими групи, заложени в споразумението между доброволеца и «Проект Бежанци»
  • отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение и под менторството на координаторите на проекта;
  • интерес към различните култури;
  • способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;
  • способност за работа с други доброволци за планиране и осъществяване на обучителните сесии/ дейностите;
  •  опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката;
  •  владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно; владеенето на други езици е плюс.

 В замяна на труда си ще получите:

– междукултурно общуване, запознаване с различни култури;

– придобиване на опит в работата с деца, младежи и възрастни, търсещи закрила;

– опит в планирането и провеждането на обучителни, творчески и спортни дейности;

– придобиване на умения за набиране на средства и организиране на информационни събития;

– сертификат от Си Ви Ес-България и Каритас София на български и английски език;

– лично удовлетворение.

 Повече информация можете да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, а ако досега не сте се включвали в дейностите на проекта – изпратете и  CV (на български или английски език), и снимка на  therefugeeproject@gmail.com 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2018 г.

 За контакт: office@cvs-bg.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.

 Източник: Си Ви Ес- България