8-месечен ЕДС проект “Open Library” в Кайро, Египет, ноември 2018 г. – юли 2019 г.

Проект OPEN LIBRARY – доброволческа дейност, осигуряваща младежко участие и пригодност за заетост, дългосрочен проект за доброволческа дейност по програма Еразъм + (ЕДС)

място на провеждане Място: Кайро, Египет

период на провеждане  Период на провеждане: 15 ноември 2018 г. – 15 юли 2019 г.

През тези 8 месеца ще сте доброволец на пълен работен ден с график от 35 часа седмично.
Почивни дни: доброволците получават два последователни почивни дни седмично (петък и събота) + два допълнителни дни за почивка всеки месец. В случай, че доброволецът работи извънредно, има право да получи компенсация за тези часове.

Изпращаща организация: Фондация “Open Space”

Какво са задачите?  Накратко, вие ще:

 • участвате в процеса на подбор на легенди и митове от България;
 • превеждате легенди и митове от различни страни от английски на български език;
 • записвате на аудио файлове на легенди и митове от различни страни;
 • участвате в процеса на тестване и адаптиране на аудио и текстови файлове с легенди и митове от различни страни;

Освен това ще подкрепяте ежедневната работа в офиса:

 • ще бъдете запознати с посрещащата организация и ще бъдете обучени как тя работи;
 • ще научите различни аспекти от организационната работа от своя наставник и ръководител;
 • ще получите подкрепа, за да определите каква е целта, която искате да постигнете за този период на ЕДС;
 • ще помагате на посрещащата ви организация за реклама на техните дейности – в социалните мрежи, блогът на организацията и др. комуникацонни канали;
 • да помагате в административната работа в офиса (наричаме го FUN-администрация!) и в развитието на офиса като co-working space;
 • да се обучавате в организирането на събития и да организирате своето.

Вие ще бъдете под наблюдение и наставничество по начин, по който ще ви позволи да зададете свои собствени цели и да научите, практикувате, развивате и овладеете някои важни житейски умения и компетенции като: работа в екип, сътрудничество, учене за учене, управление на времето, комуникационни и треньорски умения, и много други!

 Профил на участниците:

 • 18-30 години;
 • безработни или в риск от безработица;
 • в преход между две образователни нива или образование и кариера;
 • имат по-малко възможности, включително и тези, които имат проблематичен социален или културен произход;

Запознайте се с цялата предоставена информация преди да изпратите документите си за кандидатстване.

 Това е дългосрочна мобилност за доброволчески дейности, финансирана по програма “Еразъм +”. Това изисква ангажираност по време и след приключване на проекта ви в Кайро. Ще бъдете помолени да организирате последващи дейности, след прибирането ви у дома.

Такса за участие: НЯМА. Програма “Еразъм +” покрива участието ви този проект.

Транспортни разходи: програмата ви осигурява 275 евро за пътуването ви до там и обратно. В рамките на престоя ви ще имате осигурено настаняване, пари за храна, джобни и за транспорт на територията на Кайро.

 За да кандидатствате, изпратете ваше CV и мотивационно писмо на info@openspacebg.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 ноември 2018 г.

 Източник: Фондация “Open Space” 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.