Дни на неформалното обучение, 4-6 ноември 2018

Събитие, с което ще отпразнуваме богатството на неформалните средства и методи за учене

място на провеждане Място: Национален музей “Земята и хората” – София

период на провеждане  Период на провеждане: 4 ноември 2018

Цели на проекта:

“Дни на неформалното образование” е отворено събитие, насочено към разнообразни публики: малки, големи и още по-големи деца и възрастни, които вярват, че ученето през и в целия живот е наш свободен избор и шанс да останем свързани с духа на динамичното и предизвикателно време, шанс да останем търсещи, предприемчиви, отворени, творящи, разбиращи, развиващи и подкрепящи.

 Повече информация може да намерите тук.

 Организатори: ЦИИНОСдружение “Професионален форум за образованието”Общност за демократично образование

 За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.