Конкурс „Младежки посланици на НАТО“

 Покажете как би изглеждал светът днес без НАТО чрез есе, видео, колаж или постер и имате шанса да станете един от младежките посланици на организацията.

Организатор: Атлантически клуб в България

Цел на конкурса :

Присъединяването на 29 нови младежки посланици към мрежата на младежката организация на Атлантически клуб в България – Българско младежко евроатлантическо дружество.

Посланици, които разбират дейността на НАТО и могат да предадат знанията за това какво е НАТО и значението на членството на България в Алианса на други млади хора.

  Условия за участие :

  • в конкурса могат да участват младежи на възраст 15-25 г.
  • участниците могат да участват индивидуално или в екип до трима души
  • да участват с авторско произведение в една от трите категории:

-Есе: до 500 думи

-Видео : до 1 минута

-Дигиален дизайн: колаж / постер

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Участието в конкурса не е обвързано с такса за участие.

 За да кандидатствате, изпратете своя материал на адрес: office@atlantic-club.org и следната информация: три имена на кандидата, възраст, населено място.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 октомври 2018 г.

 Източник: Атлантически клуб в България

YOUTHub не носи отговорност за избирането на победителите в конкурса . За повече информация се обърнете към посочения организатор.