Конкурс за набиране на обучители/ тренери в сектор ” Младеж”

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия (ЕК) обявява конкурс за набиране на обучители/тренери в сектор „Младеж“.

Организатори : ЦРЧР и Европейски корпус за солидарност

Одобрените кандидати ще бъде включени в база данни с обучители/тренери за цикъла за обучение и оценка на младежките дейности. Националната агенция отправя покана за участие като лектори към всички обучители в базата при организирането на всяко обучение.

Изисквания към кандидатите:

 • Опит в областта на неформалното обучение като младежки работник;
 • Опит като доброволец, координатор/ментор на доброволци по Европейската доброволческа служба (ЕДС) или като служител на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в сектор „Младеж“;
 •  Ниво C1 (писмено и говоримо) на английски език, подкрепено със сертификат или диплома;
 • Умения за работа с Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);  Отлични презентационни умения;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно;
 • Умения за разрешаване на конфликтни ситуации.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете следните документи по пощата:

 • Актуална автобиография (CV) във формат Europass;
 • Мотивационно писмо (на английски език) във формат Europass;
 • Сертификат/диплома, удостоверяващ нивото на владеене на английски език;
 • Документи, удостоверяващи опита като доброволец или координатор/ментор на доброволци, или като служител на Национална агенция по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“;
 • Ако е приложимо, други документи, доказващи международен опит, публикации

На адрес:

Център за развитие на човешките ресурси София 1000, ул. Граф Игнатиев 15, ет.3

Отдел „Младежки дейности“ – за конкурса за обучители

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 октомври 2018 г.

 За контакт: hrdc@hrdc.bg

 Източник: Министерство на младежта и спорта,  Дирекция “Младежки политики”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на обучители/ тренери . За повече информация се обърнете към посочените организатори.