Младежки обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция, 3 – 9 ноември 2018 г.

Асоциацията на младите юристи търси 6 участници за младежки обмен, чиято тема е опазването на културното наследство.

място на провеждане Място: Карабюк, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 9 ноември 2018 година

Организатор: Асоциация на младите юристи

Цели на проекта:

Да се повиши информираността и отговорността към културното наследство, да се разпространят добри практики за неговото опазване и да се засили международното сътрудничество.

 Профил на участниците:

  • Младежи на възраст между 18 и 30 години

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Разходите по младежкия обмен се поемат от организатора.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2018 г.

  За контакт: Милена Кичашка – milena.kichashka@gmail.com

 Източник: Асоциация на младите юристи

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочения организатор.