Младежки обмен в Сърбия, 1-8 ноември 2018 г.

Търсят се 5 участници за младежки обмен на тема Youth activism against discrimination.

място на провеждане Място: Златибор, Сърбия

период на провеждане  Период на провеждане: 1-8 ноември 2018 година

Изпращаща организация: Продавач на надежда

Цели на проекта:

Да бъдат дефинирани понятията дискриминация и нетолерантност и това как да се справяме с тях. Също така, ще се обърне внимание на креативното мислене и способността за решаване на проблеми.

 Профил на участниците:

  • Граждани на Холандия, Сърбия, Хърватия, Словения, Албания, България, Армения и Грузия
  • Владеене на английски език на работно ниво
  • Под 30-годишна възраст

 Младежкият обмен се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, пишете на посочения по-долу имейл

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2018 г.

  За контакт: eli.deykova@gmail.com

 Източник: Продавач на надежда

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.