Обучение “Being a youth worker today” в Лече, Италия, 10- 17 декември 2018 г.

Обучението цели да култивира у младежки работници и обучители нужните умения за фасилитиране на уъркшопи, обучения, лагери и всекидневни дейности с младежи.

място на провежданеМясто: Лече, Италия

период на провеждане Период на провеждане: 10- 17 декември 2018 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Умения, които участниците ще усвоят:

 • разбиране и фасилитиране на индивидуалния и груповия процес на учене
 • планиране и осъществяване на програми за неформални образователни дейности
 • развиване на умения за провеждане на задълбочени разговори с участниците
 • подобряване на уменията за работа в екип и управляването на екипи
 • намиране на собствен начин за учене
 • подобряване ефективността и въздействието на фасилитираните проекти
 • придобиване на увереност във фасилитирането на група

Профил на участниците:

 • младежи над 25г. ( препоръчително)
 • младежки работници, заинтересувани в натрупването на умения за фасилитиране на уъркшопи/ обучения
 • младежки обучители в проект по Еразъм+ , които искат да задълбочат разбиранията си и да се включат в проекти от нова перспектива
 • младежки работници, които искат да подобрят качеството на младежката работа и проектите в тяхната организация или общество
 • младеж, който не е младежки работник/ фасилитатор, но иска да бъде
 • младеж, които се занимава с младежки дейности и  иска да натрупа нови умения в тази област

Повече информация може да намерите тук.

 Такса: 25 евро след одобряване от изпращащата организация  и 35 евро при пристигане

Всички разходи за храна и настаняване са поети, а пътните разходи се възстновяват до 180 евро.  Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 октомври 2018 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в  обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.