Обучение „BiTriMulti“ в Унгария, 28 януари – 1 февруари 2019 г.

Основната цел на обучението е да се получат знания в сферата на младежката работа, с цел да се подобри качеството на изпълнение на младежките обмени.

място на провежданеМясто: Унгария

период на провеждане Период на провеждане: 28 януари – 1 февруари 2019 г.

Профил на участниците:

  • да са доброволци или работници в сферата на младежките дейности, които се интересуват от обмени;
  • да са без опит или с малък такъв относно организирането на младежки обмени;

Обучението „BiTriMulti“ е базирано на придобиване на опит чрез практика, симулации, уъркшопи, инфо-сесии и други дейности, целящи да се подобри динамиката на групата, и завършва с оценяване.

Цели на проекта:

  • да се дадат знания относно програмата Еразъм+, фокусирайки се върху младежките обмени и как те засилват активното участие на младите в Европа;
  • да се получат знания относно организирането на младежки обмен чрез индивидуални и групови симулации;
  • да се развият нужните умения и нагласи за организирането на младежки обмен, основавайки се на неформалното образование и стандартите за качество на младежките програмите на ЕС;
  • да се даде възможност на участниците да отразяват наученето чрез Youthpass и да се научат как да го прилагат в младежките обмени, както и като цяло в програмите на ЕС;
  • да се даде възможност за завързване на нови партньорства и контаки в други страни.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

Възможно е да има такса за участие, моля свържете се с Националната агенция – ЦРЧР.
Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 декември 2018 г.

 За контакт: tca_ifjusag@tpf.hu

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкoto обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.