Обучение “ТRAINBOW” в Кисак, Словакия, 3 – 11 декември 2018

Обучение, което цели да покаже как се създават, организират и оценяват значими образователни дейности в младежката работа.

място на провежданеМясто: Кисак, Словакия

период на провеждане Период на провеждане: 3- 11 декември 2018г.

Посрещаща организация: EduEra

Цели на проекта:

  • овластяване на участниците и изграждане на компетенции за създаване, фасилитиране и оценяване на стойностни образователни дейности, които ще засилят разнообразието и включването на различни групи
  • разглеждане на различни методи, практики, модели и инструменти в контекста на образователната младежка работа

Профил на участниците:

  •  на възраст над 18 г.
  • владеят английски на високо ниво
  • обучители, младежки работници, лидери, възпитатели или  фасилитатори
  • активно участващи в стойностна младежка работа с обучителна роля
  • готови да работят усилено
  • ангажирани с изпълнението на предварителни, както и с последващи след обучението дейности

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 30 евро в брой за посрещащата организация.

Храната, настаняването, местния транспорт и материалите за обучението се покриват напълно, а пътните разходи се възстановяват в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 октомври 2018 г.

 За контакт: Petra Papierníková,  eduerango@gmail.com

 Източник:  SALTO-YOUTH