Обучение за младежки работници TICTAC в Гърция, 25.02 – 03.03.2019 г.

TICTAC е многостранно обучение, предназначено за 30 участници, което цели подобряване на качеството на дейностите за мобилност по програмата „Младeжта в действие“ на Еразъм+.

място на провеждане Място: Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 25 февруари – 3 март 2019 година

Организатор: YiA National Agency Greece

Цели на обучението:

Да развие компетенциите на участниците за създаване на качествени проекти както в рамките на програмата “Младежта в действие”, така и извън нея.

 Профил на участниците:

 • Младежки работници и лидери, които:
  • са участвали в международно събитие/дейност преди (не задължително проект по програмата „Младeжта в действие“);
  • са мотивирани да научат повече и да използват програмата „Младeжта в действие“ по Еразъм+ за създаване или засилване на международни партньорства;
  • имат желание да подобрят качеството на международните си проекти;
  • имат подкрепата на дадена организация да участват в обучението и се намират в позицията да изпълняват европейски младежки проекти в тяхната организация;
  • са на най-малко 18 години;
  • могат да използват английския като работен език

 Повече информация може да намерите тук

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13 януари 2019 г.

  За контакт: Vagia Pappa, tcaseminars@inedivim.gr

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.