Преакселераторска програма “Primer”,10-18 ноември, Стара Загора

Участниците преминават през четиридневно интензивно обучение с международни и български експерти, по време, на което разработват компоненти, нужни за представянето на техния продукт или услуга пред потенциални инвеститори.

място на провеждане Място: Стара Загора

период на провеждане  Период на провеждане: 10,11, 17, 18 ноември

Организатор: Cleantech

Primer е акселераторска програма създадена и сертифицирана от европейската организация InnoEnergy и се осъществява в България от Cleantech Bulgaria.
Целта на програмата е да обучи и подготви предприемачи с идеи, които имат бизнес и пазарен потенциал.

Теми, които се покриват в Primer:

 • Сформиране на екип и управление
 • Lean startup методология
 • Business model canvas
 • Излизане на пазара и продажби
 • Зашита на интелектуална собственост и правни аспекти
 • Създаване на бизнес пътна карта
 • B2B маркетинг стратегии
 • Анализ на съществуващата конкуренция
 • Финансови и инвестиционни аспекти
 • Презентационни умения

 Профил на участниците:

Програмата е подходяща за хора и екипи в начален етап на развитие на тяхната идея, като им предоставя нужния инструментариум за анализиране на бизнес потенциала и структуриране на техния бизнес план.

Търсят се новатори, които:

 • Работят върху иновативно решение, допринасящо за устойчивото бъдеще на България
 • Имат предприемачески нюх и силна мотивация да развият своята бизнес идея

*Наличен MVP е преимущество, но не и задължително изискване

 

 

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 октомври 2018 г.

  За контакт:eli@cleantech.bg

+359 88 705 61 23

 Източник: Форум “Социални предприятия в България”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.