Програма за обмен в Америка, 17 април – 1 юни 2019 г. 

Отворена е покана за пролетната програма за обмен в Америка с краен срок за кандидатстване – 30 октомври 2018.

място на провеждане Място: САЩ

период на провеждане  Период на провеждане: 6 седмици, 17 април – 1 юни 2019 г.

Организатор: U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural AffairsOffice of Citizen Exchanges, Professional Fеllows Division

За България: Фондация С.E.G.A.

Цели на програмата:

Основната цел на програмата е да предостави възможност за професионално развитие на лидери, да създаде форум за сътрудничество и взаимно учене между американски и чуждестранни участници, както и да изгради глобална мрежа от професионалисти.

Обменните програми представляват дългосрочен ангажимент, включват работа на терен в населеното място на участниците, 42-дневно посещение в САЩ, последващо участие в домакинстването на американски ментори и мрежуване с други участници, преминали през програмата. От 2012 година насам 55 български граждани са преминали през обменните програми на GLC Teach Democracy в общо 10 делегации.

 Профил на участниците: Обменната програма е предназначена за професионалисти, които са активно въвлечени в програми за гражданско участие и застъпничество (НПО/развитие на гражданското общество), в организации за гражданско образование, граждански групи за натиск, общностни активисти и/или организатори на общности, които работят с малцинствени групи.

Изисквания:

  • Възраст между 25 и 40 години;
  • Да сте български гражданин. Програмата е отворена за граждани на Албания, България, Унгария, Румъния и Словакия;
  • Живеете и работите в България по време на кандидатстване и по време на подготвителния процес (3-4 месеца преди заминаване);
  • Имате поне 2 години професионален опит при кандидатстване;
  • Можете да получите U.S. J-1 visa;
  • Възнамерявате да се върнете в България след приключването на програмата;
  • Владеете писмено и говоримо английски език на отлично ниво.

 Покана за участие. Прочетете преди да кандидатстване!

 Пълната информация е достъпна тук и съдържа пакета от документи необходими за кандидатстване.

 Програмата покрива всички разходи за участие в като виза, здравна застраховка, транспорт, настаняване, храна и културни програми.

 За да кандидатствате, попълнете регистрационната форма. Необходимо е да изпратите доemetodiev@icloud.com есе на английски език с отговор на въпросите: why and how you are working with minority and/or rural population and list any field experience or success story that you may have in working with them (Не повече от 2 печатни страници, single spaced.)

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2018 г. Всички кандидатствали по програмата ще бъдат поканени на 17 ноември в София на среща, която е част от процеса за селекция.

  За контакт: Емил Методиев, emil@cega.bg

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата. За повече информация се обърнете към посочените контакти.