Стаж във фондация „За нашите деца“ – проектна дейност

Фондация „За Нашите Деца“ търси стажант с изразен изследователски дух и желание да придобие опит в проектната дейност. Може би ти си правилният човек за тях?

място на провеждане Място: София

период на провеждане Продължителност на стажа: 3 месеца, гъвкаво работно време

 Изисквания към кандидата:

 • Студент /Бакалавър, Магистър/ в сферата на: „Политически науки“, „Социални дейности“ или сходни направления
 • Умения за анализ, планиране и организиране;
 • Добра работа с офис пакет (Microsoft Excel, Microsoft Word);
 • Желание за развитие на професионалните знания и умения;
 • Умение за самостоятелна и екипна работа;
 • Добро ниво на английски език.

Фондация „За Нашите Деца“ е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете“ и работи в България в последните 25 години. Те работят за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейна среда.

Търсят мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново, както и фондацията от тях, тъй като основните им ценности са професионализмът и постоянното развитие. От тяхна страна, ще имате възможност не само да видите наученото на практика, но и да станете част от експертен екип, от който да черпите знания и умения.

Стажантът ще бъде част от екип „Проекти и застъпничество“ и ще участва в дейностите по проект „Грижа в ранната възраст“. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за децата в ранна възраст.

Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката.

Ще участвате в дейности свързани с:

 • проучване на добри практики
 •  подготовка на анализи
 • подкрепа при организацията на обучения и конференции
 • превод на документи от английски на български език

Във Фондация „За Нашите Деца“ Вие:

 • ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си
 • ще развиете професионалните си и лични качества
 • ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит

 За да кандидатствате, изпратете вашето автобиография тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

 За контакт: 029807058

 Източник: detebg.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочените контакти.