Ученическа стипендия за 1-годишно обучение в САЩ или Великобритания за учебната 2019/2020

Българската асоциация по четене, съвместно с ASSIST и НМС, обявява ежегодния конкурс за участие в “Обучение на ученици във Великобритания и САЩ” за следващата учебна година (2019/2020).

място на провеждане Място: САЩ и Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: една учебна година

Организатори: Българска асоциация по четене, ASSIST и HMC

 Изисквания към кандидатите:

  • Български граждани, ученици в 10-и клас
  • Среден успех от 9-и клас много добър или отличен
  • С интерес към извънкласните дейности
  • Да не са живели в англоезична страна за повече от 3 месеца през последните 5 години

ВАЖНО! Кандидатите за НМС във Великобритания трябва да са на възраст 16 и 17 години и 6 месеца към началото на английската учебна година (1 септември 2019 г.)

Можете да кандидатствате по следните програми:

  • ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, USA)
  • HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, UK)
  • Davis (Davis International Scholarship ProgramUSA)

 Повече информация може да намерите тук

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2018 г.

  За контакт: bulrakonkurs@gmail.org

 Източник: Българска асоциация по четене

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените организации.